Home » Usługi

Usługi

Dermatoskopia

Całkowicie nieinwazyjne badanie, wykorzystywane przede wszystkim do oceny znamion barwnikowych oraz do wczesnej diagnostyki nowotworów złośliwych skóry.

więcej…

Ultrasonografia

Ultrasonografia jest nieinwazyjną badaniem, pozwalającym na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu.

więcej…

Dermatochirurgia

Zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu zmiany skórnej w całości w celu poddania jej badaniu histopatologicznemu.

więcej…

Łyżeczkowanie

Zabieg polegający na usunięciu zmiany skórnej z wykorzystaniem jednorazowej łyżeczki chirurgicznej.

więcej…

Biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa to badanie polegające na wprowadzeniu igły przez skórę i pobraniu komórek z podejrzanej zmiany (guzek, torbiel, węzeł chłonny).

więcej…

Biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG

Badanie polega na pobraniu materiału tkankowego, a nie tylko komórkowego (cytologicznego) jak w przypadku biopsji cienkoigłowej, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

więcej…

Konsultacje:

  • Konsultacja dermatologiczna;
  • Konsultacja wenerologiczna;
  • Konsultacja onkologiczna;
  • Konsultacja dietetyczna;
  • Konsultacja dietetyczna u pacjentów w trakcie terapii onkologicznych;

Pozostałe:

  • Opieka paliatywna (domowa);
  • Telekonsultacja;