Skip to content
Home » Spirometria

Spirometria

Spirometria (badanie spirometryczne) jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc. Podczas spirometrii ocenia się objętość powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. Badanie polega na oddychaniu przez ustnik aparatu. Wykonuje się zwykle tzw. spirometrię podstawową, a często również spirometrię po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela (czasami określaną jako „spirometria z oceną odwracalności obturacji”).

Wskazania:

Jest to jedno z podstawowych badan w pulmonologii, dlatego zakres wskazań jest bardzo szeroki; wśród nich można wymienić:

• podejrzenie astmy (badanie przydatne do rozpoznania) lub POChP (konieczne do rozpoznania tej choroby) oraz monitorowanie ich przebiegu

• ocena czynności płuc u pacjentów z chorobami śródmiąższowymi (np. zwłóknieniem płuc, sarkoidozą i innymi)

• orzecznictwo medyczne.

Przygotowanie do badania

• Przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (min. 4 godziny, a najlepiej 24 godziny).

• Nie należy zakładać ubrania krępującego ruchy w zakresie tułowia (klatki piersiowej i brzucha).

• Przez 2 godziny przed badaniem nie należy jeść obfitych posiłków.

• Bezpośrednio przed badaniem (około 30 minut) nie należy podejmować intensywnego wysiłku fizycznego.

• Konieczne może być odstawienie przed badaniem niektórych leków na astmę (tylko wtedy, gdy spirometria będzie wykonywana po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela); podczas rejestracji/ustalania terminu badania chory zostanie zapewne poinformowany o konieczności odstawienia przed badaniem leków rozkurczających oskrzela (jeśli wykonywana będzie próba odwracalności obturacji).