Skip to content
Home » Ultrasonografia

Ultrasonografia

Ultrasonografia jest nieinwazyjną badaniem, pozwalającym na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu. Duża dokładność pozwala na wykrycie w narządach nawet bardzo małych zmian.